•  
  •  
Informujemy, że na podstawie uchwały Nr 52/460/18 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 marca 2018 r. drodze przebiegającej przez działkę o nr geodezyjnym 1137/6 obręb Północ nadano nazwę - ul. Truskawkowa (rejon ul. Bohaterów Getta, w sąsiedztwie ul. Poziomkowej).
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 9 kwietnia 2018 r. pod poz. 1803 i wejdzie w życie 24 kwietnia 2018 r.
Tablice z nazwą ulicy będą umieszczone w terenie natychmiast po ich wykonaniu.