•  
  •  
W związku z zaistniałymi naruszeniami prawa przez dzieci i młodzież w 2017r. przy szkołach i w ich okolicach w postaci zaśmiecania terenu, aktów wandalizmu, a także spożywania alkoholu i palenia papierosów Straż Miejska Bielawy przygotowała program profilaktyczno-edukacyjny. Aby zwiększyć świadomość rodziców szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Liceum Bielawy, a przez to ochronić dzieci przed ewentualnymi konsekwencjami przestępstępstw  i wykroczeń prowadzone będą spotkania przed wywiadówkami z rodzicami, a także z dziećmi. Celem programu jest uświadomienie rodziców o odpowiedzialności karnej i materialnej za czyny nieletnich i dorosłych dzieci – uczniów.

Tematyka spotkań wskazać ma na wypracowanie odpowiednich postaw u rodziców, a z ich pomocą u dzieci celem poszanowanianwspólnego dobra i uniknięcia kłopotów z prawem, a także ponoszenia często wysokich kosztów napraw zniszczonego mienia samorządowego. Najlepszym sposobem na właściwy przekaz dzieciom i wyrobienie u nich właściwych postaw jest dotarcie do rodziców i uświadomienie im konsekwencji zarówno karnych jak i materialnych oraz konieczność własnego indywidualnego dotarcia do dzieci, a samym dzieciom uświadomienie problemów jakie niosą za sobą zachowania niezgodne z prawem.

Szkolenia będą prowadzone przez strażnika z dużym doświadczeniem pedagogicznym i prawnym. Zajęcia trwać będą do 30-tu minut przed wywiadówkami szkolnymi. Wykorzystany zostanie sprzęt multimedialny.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

1. Szkoła Podstawowa nr 4    
2. Szkoła nr 4 ul. Ludowa
3. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Lotnicza
4. Szkoła Podstawowa nr 7 i nr 10              
5. Gimnazjum nr 2, ul. Parkowa            
6. Liceum Ogólnokształcące              

opr. Straż Miejska Bielawy.