wesolych swiat
  •  
  •  
Mimo że za nami dopiero 2,5 miesiąca nowego roku, to Urząd Miejski w Bielawie pozyskał w tym czasie z funduszy zewnętrznych bardzo duże środki na realizację 9 projektów.

Łączna kwota dofinansowania wynosi aż 8.552.479,48 zł, natomiast całkowita wartość zadań może sięgnąć kwoty 10.000.000 zł.

- Dzięki dużej skuteczności w zdobywaniu funduszy zewnętrznych, miasto wykona inwestycje, na które bez finansowego wsparcia nie mogłoby sobie pozwolić – mówi zastępca burmistrza Witold Runowicz.

Pieniądze zostaną przeznaczone na:

- renowację rynku,

- utrzymanie istniejącego żłobka publicznego i utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych,

- organizację bezpłatnej nauki pływania dla najmłodszych uczniów,

- kompleksową modernizację tzw. betonówki, czyli drogi prowadzącej do Jeziora Bielawskiego od ulicy Lotniczej do wjazdu na ośrodek wypoczynkowy przy ulicy Wysokiej,

- opracowanie projektu plenerowego muzeum włókiennictwa przy Jeziorze Bielawskim,

- nową aranżację plaży nad Jeziorem Bielawskim,

- budowę nowego obiektu przed wejściem na ośrodek wypoczynkowy,

- zakup książek do bibliotek szkolnych,

- organizację obchodów współpracy partnerskiej z czeskimi miastami.

Środki zewnętrzne pochodzą między innymi z Unii Europejskiej, Euroregionu Glacensis, województwa dolnośląskiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.