wesolych swiat
  •  
  •  
Ponad 1 mln złotych wyda w tym roku Bielawa z budżetu gminy na dofinansowanie lokalnych stowarzyszeń. Pieniądze będą przeznaczone między innymi na sport, kulturę, naukę i edukację w 2018 roku. Fundusze zostały rozdysponowane w wyniku konkursu ofert, w którym brano pod uwagę m.in: doświadczenie i zasoby kadrowe organizacji, posiadane uprawnienia, liczbę uczestników zajęć oraz efekty promocyjne miasta. W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele stowarzyszeń, Rady Miejskiej oraz miejskich instytucji.Poniżej szczegółowa informacja na temat środków przyznanych poszczególnym organizacjom:

1. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

1) Stowarzyszenie Amatorska Liga Koszykówki na zadanie p.n."Udział młodzieży z Bielawy w rozgrywkach ligi koszykówki oraz treningach i turniejach piłki koszykowej i streetballa" - 4.000 zł,

2) KLUB SPORTOWY „Bielawianka – BESTER” na zadanie p.n. "Wszyscy gramy w siatkówkę" - 240.000 zł, w tym na wynajem obiektów sportowych OSiR - 4.000 zł,

3) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „MUFLON” na zadanie p.n. „Sport w Bielawie przez cały rok - upowszechnianie lekkoatletyki, koszykówki, narciarstwa biegowego i biathlonu" - 15.000 zł, w tym na wynajem obiektów sportowych OSiR -2.000 zł,

4) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "AQUARIUS - PŁYWANIE SYNCHRONICZNE" na zadanie p.n "Synchronicznie dla zdrowia" - 80.000 zł, w tym na wynajem obiektów OSiR - 26.000 zł,

5) Uczniowski Klub Sportowy „IRON BULLS BIELAWA” na zadanie p.n. „Udział dzieci i młodzieży z Bielawy w treningach i turniejach zapaśniczych, sumo i jiu jitsu" - 28.000 zł, , w tym na wynajem obiektów sportowych OSiR - 2.500 zł,

6) Uczniowski Klub Sportowy "Dream - Bike" na zadanie p.n. "Na rower„ - 12.000 zł, w tym na wynajem obiektów sportowych OSiR - 1000 zł,

7) Zapaśniczy Klub Sportowy "Bielawianka" na zadanie p.n. "Upowszechnianie kultury fizycznej - ZKS Bielawianka Bielawa„ - 31.000 zł,

8) Uczniowski Klub Sportowy "Bielawianka" na zadanie p.n. "Upowszechnianie kultury fizycznej - UKS Bielawianka” - 95.000 zł. w tym na wynajem obiektów sportowych OSiR - 9.000 zł,

9) Klub Sportowy OSIR na zadanie p.n. „Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych i współzawodnictwa członków klubu sportowego „OSiR Bielawa” - 15.000 zł, w tym na wynajem obiektów sportowych OSiR - 15.000 zł,

10) Klub Sportowy BALTI na zadanie p.n. "Pływaj z BALTI" - 15.000 zł, w tym na wynajem obiektów sportowych OSiR - 15.000 zł,

11) Uczniowski Klub Sportowy SIÓDEMKA Bielawa na zadanie p.n.”Organizacja zajęć pozaszkolnych poprzez upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci, przygotowanie do współzawodnictwa sportowego - organizacja i udział w turniejach„ - 8.000 zł, w tym na wynajem obiektów sportowych OSiR - 1.500 zł,

12) Stowarzyszenie Klub Piłkarski Bielawiankana zadanie p.n. "ŁĄCZY NAS PIŁKA" - 243.000 zł, w tym na wynajem obiektów sportowych OSiR - 40.000 zł,

13) Bielawski Klub Sportowy "SWIM TEAM" na zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych i współzawodnictwa członków Bielawskiego Klubu Sportowego SWIM TEAM Bielawa” - 15.000 zł, w tym na wynajem obiektów sportowych OSiR - 15.000 zł,

14) Bielawski Klub Żeglarski "WIELKA SOWA" na zadanie pn. "OPTY - żeglarz" - 2.000 zł.Łączna kwota - 803.000 zł, w tym na wynajem obiektów sportowych OSiR - 131.000 zł.

2. W zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

1) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy na zadanie p.n. "Z seniorami jest wesoło" - 9.000 zł,

2) Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski koło w Bielawie na zadanie p.n. "Niewidomi są wśród nas" - 3.000 zł,

3) Sudecka Agencja Artystyczna "SART" na zadanie p.n. "Utrzymanie tradycji orkiestry dętej" - 11.500 zł,

4) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "ANANAS" na zadanie p.n. " Z przeszłości nauka” - 4.500 zł,

5) Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna na zadanie p.n. "Wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat kultury tradycyjnej i współczesnej 2018" - 30.000 zł,

Łączna kwota: 58.000 zł.3. W Zakresie nauki i edukacji:

1) Stowarzyszenie Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie p.n. "Senior XXI wieku” - 50.000 zł.

2) Stowarzyszenie Bielawska Akademia Umiejętności Zawodowych na zadanie p.n. "VII wiosenny obóz sprawnościowo – naukowy klas mundurowych" - 3.500 zł,

3) Stowarzyszenie Przyjaciół Rzemiosła na zadanie pn. "Zawód od podszewki" - 1.500 zł.

Łączna kwota: 55.000 zł.

4. Na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w ramach dyscyplin: futbol amerykański, break dance, warcaby i szachy, brazylijskie jiu - jitsu oraz strzelanie z wiatrówki, po rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert rozdysponowane zostały w następujący sposób:

1) Bebson Gold Team Bielawa na zadanie pn. "Zajęcia pozalekcyjne w dyscyplinie brazylijskie Jiu - Jitsu" - 20.000 zł, w tym na wynajem obiektów sportowych OSiR - 3.000 zł;

2) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej BWA BREAKERS na zadanie pn. "Zajęcia pozalekcyjne w dyscyplinie taniec sportowy" - 8.000 zł;

3) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „SOWA” na zadanie pn. „Zawody strzeleckie z wiatrówki " - 3.000 zł;

4) Klub Futbolu Amerykańskiego "Bielawa SNAKES" na zadanie pn. "Futbol amerykański 2018" - 10.000 zł, w tym na wynajem obiektów sportowych OSiR - 5.000 zł;

5) Klub Footballu Amerykańskiego "Bielawa OWLS" na zadanie pn. "Organizacja zajęć futbolu amerykańskiego na terenie miasta Bielawa" - 55.000 zł, w tym na wynajem obiektów sportowych OSiR - 20.000 zł,

6) Ludowy Szachowo – Warcabowy Klub Sportowy "Złote Piony" na zadanie pn. "Bielawska Akademia Szachowo – Warcabowa. Szachy i warcaby naszą pasją" - 8.000 zł.

Łączna kwota - 104.000 zł, w tym na wynajem obiektów sportowych OSiR - 28.000 zł.