•  
  •  

10 lutego w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie odbyło się zebranie sprawozdawcze. Uczestniczyli w nim członkowie OSP Bielawa, a także zaproszeni goście: burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Władysław Kroczak, radny Rady Miejskiej Leszek Stróżyk, pełniący obowiązki komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie Bogdan Najdek, komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich Bartłomiej Zarzycki oraz naczelnik Komisariatu Policji w Bielawie Jarosław Zbozień.

Podczas spotkania podsumowano pracę bielawskiej jednostki OSP w minionym 2017 roku. W szczególności przypomniano inwestycje zrealizowane przez jednostkę, w tym zakup nowego wozu gaśniczego, który został zakupiony między innymi przy wsparciu z budżetu miasta Bielawa. Zarządowi OSP udzielono absolutorium, ponieważ przedstawione sprawozdania i plany zostały jednomyślnie przyjęte przez członków zebrania.