•  
  •  
Dobiega końca realizacja programu profilaktycznego pod nazwą: "Działając wspólnie - dbamy o rodzinę", na który Bielawa pozyskała dofinansowanie w wysokości 30.000 zł. Pieniądze pochodzą z Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", a przyznało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jednym z działań, które odbędą się w najbliższym czasie będą warsztaty dla uczniów i rodziców, dotyczące okresu dojrzewania i zagrożeń związanych z sięganiem przez młodzież po substancje psychoaktywne. Warsztaty, które odbędą się 4 grudnia w Szkole Podstawowej nr 10, przeprowadzi dr Tomasz Bilicki.

Warsztaty z młodzieżą będą miały miejsce podczas zajęć lekcyjnych, natomiast spotkanie z rodzicami klas siódmych odbędzie się w szkolnej auli o godzinie 16.30. Podobne warsztaty odbyły się już w Szkole Podstawowej nr 7 oraz w Szkole Podstawowej nr 4, gdzie spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem.

Jeszcze dzisiaj, czyli 30 listopada, w Szkole Podstawowej nr 4 o godzinie 15.30 odbędzie się zabawa andrzejkowa dla dzieci. Natomiast działaniem zamykającym cały projekt, będzie spektakl teatralny poświęcony rodzinie, który będzie miał miejsce w Teatrze Robotniczym 27 grudnia. O szczegółach poinformujemy w najbliższym czasie.