Odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Janowi Gajdzie
  •  
  •  
W sobotę 7 października członkowie Stowarzyszenia Wielka Sowa przemierzyli wspólnie trasę z Leśnego Dworku do punktu widokowego na Kocim Grzbiecie w Bielawie, by uroczyście odsłonić tablicę pamiątkową. Platforma widokowa nazwana została imieniem Janka Gajdy, jednego ze współzałożycieli Stowarzyszenia Wielka Sowa. W ten sposób upamiętniono imię byłego kolegi, który przez wiele lat był zaangażowany w działalność na rzecz Stowarzyszenia Wielka Sowa.

Odsłonięcia tablicy dokonała żona świętej pamięci Jana Gajdy - Maria Gajda. Podczas spotkania głos zabrali prezes stowarzyszenia Lech Nowak, żona Maria Gajda, brat Józef Gajda, a także wiceprzewodniczący stowarzyszenia Zbigniew Glanowski, który odczytał laudację na cześć patrona platformy widokowej.