•  
  •  
W czwartek 7 września w bielwskim magistracie, burmistrz Piotr Łyżwa i reprezentująca spółkę PGNiG Obrót Detaliczny Dorota Kurałowicz, dyrektor obszaru sprzedaży we Wrocławiu podpisali porozumienie o współpracy z PGNiG ws. poprawy jakości powietrza. W spotkaniu uczestniczyła także zastępca burmistrza Małgorzata Greiner oraz koordynator ds. rozwoju rynku PGNiG Piotr Sobieraj.

Podjęcie współpracy ma na celu ułatwienie mieszkańcom wymiany palenisk z tradycyjnych, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania  zasilane ekologicznym paliwem – gazem ziemnym.

Bielawa, wspólnie z PGNiG, będą prowadzić działania informacyjne-reklamowe i edukacyjne, zachęcające mieszkańców i przedsiębiorców do wymiany pieców. Gazowa spółka zapewni kompleksowe wsparcie merytoryczne i doradcze, pomoc w wypełnianiu dokumentów oraz ułatwi kontakt i współpracę z jej partnerem technicznym na preferencyjnych warunkach.