•  
  •  
Urząd Miejski w Bielawie, Ochotnicze Hufce Pracy oraz Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie serdecznie zapraszają pracodawców zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji Targów Pracy w Bielawie.

Targi Pracy odbędą się 8 września (piątek) 2017 r. w  Szkole Podstawowej Nr 10  ul. Gen. Grota Roweckiego (hala sportowa) w godz. od 10.00 - 13.00.


Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2017 r., pod poniższymi  numerami telefonów lub drogą elektroniczną:

Gminne Centrum Informacji w Bielawie: tel:  74 833 11 20, e-mail: szansa@um.bielawa.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, tel:  74 646 45 69, e-mail: mck.dzierzoniow@ohp.pl

Udział w Targach Pracy dla pracodawców jest bezpłatny !