•  
  •  
We wrześniu 2015 roku i lutym 2016 roku Telewizja Sudecka opublikowała materiały prasowe, pomawiające Urząd Miejski w Bielawie oraz obecnego komendanta Straży Miejskiej Grzegorza Nowaka o działania niezgodne z obowiązującym prawem. Mowa o publikacjach prasowych pt. „Konkursy w Bielawie to fikcja” oraz „Wyższe koszty utrzymania Straży Miejskiej w Bielawie”, których autorem jest redaktor naczelny Telewizji Sudeckiej Adam Pachura.

Po tych publikacjach obecny komendant bielawskiej jednostki skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Adamowi Pachurze o naruszenie dóbr osobistych i sprawę tę wygrał.

Sąd w prawomocnym wyroku z 29.06.2017 roku stwierdził, że autor bezpodstawnie i bez żadnych dowodów zarzucił we wspomnianych wyżej materiałach prasowych, że Grzegorz Nowak uzyskał stanowisko komendanta Straży Miejskiej w sposób naruszający prawo. Sąd uznał tym samym, że konkurs był przeprowadzony zgodnie z procedurami, a Telewizja Sudecka bezpodstawnie sugerowała, że obecny komendant nie spełniał wymogu wykształcenia i posiadania stosownych kompetencji do zajmowania takiego stanowiska.

Według sądu tym pomówieniem autor podważał kompetencje komendanta w oczach opinii publicznej, ale także mógł spowodować utratę zaufania niezbędnego do pełnienia swojej funkcji.

Jednocześnie sąd wskazał, że redaktor Adam Pachura naruszył prawo prasowe, a szczególnie przepisy nakładające na dziennikarza obowiązek prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk (art. 6 ust. 1 prawa prasowego) zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzenia zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości lub podania dokładnego ich źródła (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Sąd zwrócił uwagę na fakt, że autor publikacji Adam Pachura nie podjął nawet próby zapoznania się ani z treścią życiorysów dotychczasowych kandydatów i przebiegiem ich kariery zawodowej ani treścią listów motywacyjnych, w których wyjaśniali przyczyny ubiegania się o pracę na tym stanowisku. Autor nie widział tym samym potrzeby dokonania obiektywnego porównania kompetencji poszczególnych kandydatów i na tej podstawie wyprowadzenia wniosków co do rzetelności przeprowadzonego konkursu.

Co więcej, Adam Pachura nawet nie podjął próby zwrócenia się do organów Gminy o udostępnienie pełnej dokumentacji konkursowej w trybie informacji publicznej.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny (po między innymi zbadaniu dokumentacji z przedmiotowego konkursu) nakazał redaktorowi Telewizji Sudeckiej Adamowi Pachurze publikację na stronie www.tvsudecka.pl oświadczenia o treści:

„Adam Pachura przeprasza Grzegorza Nowaka za naruszenie jego dobrego imienia w artykułach pt.: „Konkursy w Bielawie to fikcja” oraz „Wyższe koszty utrzymania straży miejskiej w Bielawie”, zawierających nieprawdziwe sformułowania o fikcyjności przeprowadzonego konkursu na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Bielawie.”

Oprócz tego sąd zasądził na rzecz obecnego komendanta zadośćuczynienie finansowe oraz zwrot kosztów postępowania sądowego.

UM Bielawa