•  
  •  
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie informuje, że w związku awarią sieci wodociągowej 3 sierpnia została wstrzymana dostawa wody dla mieszkańców ul. Sportowej, Asnyka, Przeskok, Różana, Krańcowa w Bielawie.
Natomiast w przyległych rejonach nastąpi obniżenie ciśnienia wody co może spowodować zabarwienie jej związkami żelaza. W czasie wyłączenia woda będzie dostarczana beczkowozem. Po wyłączeniu dokonamy płukania sieci wodociągowej. Awaria zostanie usunięta w dniu dzisiejszym. WiK Dzierżoniów