•  
  •  
Zachęcamy do wzięcia udziału w "Konkursie z klimatem". Każdy uczestnik ma szansę na wygraną indywidualną, jak również może oddać głos na gminę Bielawa i pomóc jej wygrać cztery oczyszczacze powietrza dla lokalnych żłobków i przedszkoli.

Obecnie Gmina Bielawa zajmuje 28 miejsce w rankingu z ilością 16 głosów. Aby znaleźć się w pierwszej piątce na dzień dzisiejszy  brakuje nam jedynie 17 głosów.

Zachęcamy wszystkich do głosowania. Każdy głos oddany w plebiscycie przybliża gminę do zwycięstwa.

https://oddychajpowietrzem.pl/konkurs

ZASADY OGÓLNE

1. Konkurs trwa od 15.05.2017 do 13.08.2017 r. i składa się z 13-stu rund trwających tydzień
każda
2. Do konkursu można przystąpić, wypełniając formularz na stronie
www.oddychajpowietrzem.pl/konkurs
3. Uczestnik może dokonać nowego zgłoszenia w każdej z trzynastu rund
4. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu
zgłoszeniowym (w tym odpowiedź na pytanie w formie słownej, zdjęcia lub filmu), zaznaczyć
wszystkie zgody pod formularzem oraz wypełnić ankietę.
5. Uczestnik, biorąc udział w konkursie, gra jednocześnie o nagrodę dla siebie oraz wskazanej
przez niego gminy
6. Nagrodami w konkursie są:
a. dla Uczestników: 5400x czujnik czadu Ferguson
b. dla Gmin: 20 x oczyszczacz powietrza
7. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni wg kryterium kreatywności odpowiedzi konkursowych
w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia przyjmowania zgłoszeń do danej rundy i zostaną
poinformowani o wygranej drogą elektroniczną nie później niż 7 dni od dnia przyznania
nagrody.
8. Zwycięskie 5 gmin zostanie wyłonionych na podstawie największej liczby wskazań
uczestników konkursu. Każda z pięciu gmin otrzyma 4 oczyszczacze powietrza z
przeznaczeniem na wyposażenie gminnych żłobków i przedszkoli