•  
  •  
W piątek 9 czerwca przy ulicy Lotniczej 5 odbyło się spotkanie integracyjne dla organizacji pozarządowych z powiatu dzierżoniowskiego. Wydarzenie organizowane było już po raz trzeci, aczkolwiek w Bielawie po raz pierwszy. Udział w nim wzięło około 200 osób z ponad 60 stowarzyszeń.

Igrce to nazwa średniowiecznych widowisk, które były tegorocznym motywem przewodnim imprezy, co zauważalne było między innymi w dopracowaniu szczegółów wystroju. W trakcie imprezy odbył się także spektakl historyczny o obronie Niemczy, wykład tematyczny dr Iwony Macek oraz warsztaty mające na celu integrację lokalnej społeczności, takie jak: kaligrafia, szycie sakiewek, przyszywanie guzika, rzut kamieniem, strzelanie z łuku oraz narty.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał starosta powiatu dzierzoniowskiego Janusz Guzdek wraz z burmistrzem Bielawy Piotrem Łyżwą, a z organizatorów obecni byli między innymi: zastępca burmistrza Małgorzata Greiner, dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia – Grażyna Smolińska, kierownik referatu Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej – Beata Jagieła-Pastuszka oraz Grażyna Wójcik - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich w Dzierżoniowie.

Organizatorem głównym wydarzenia było miasto Bielawa przy współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami, Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie oraz Stowarzyszeniem św. Agnieszki na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej.