•  
  •  
Mowa o bielawskich funkcjonariuszach Straży Miejskiej, którzy 5 czerwca, w ramach popołudniowego patrolu, zauważyli tlący się za budynkiem przy ulicy Wolności 34 ogień, niezwłocznie wzywając na miejsce zdarzenia Straż Pożarną.

Do momentu przyjazdu odpowiednich służb ratowniczych, to właśnie Staż Miejska pomogła w skutecznym gaszeniu ognia, dzięki czemu budynek nadal stoi. Szkody powstałe na skutek tlącego się ognia są minimalne (pęknięta szyba, sadza na budynku) biorąc pod uwagę fakt, że dojść mogło do jego spalenia.

Warto dodać, że mieszkańcy bloku z wdzięczności za uratowanie mienia, wystosowali do burmistrza Bielawy oficjalne podziękowania. Przyczyną pożaru było najprawdopodobniej spalanie odpadów remontowych.