•  
  •  
W celu podniesienia poziomu oraz poprawy jakości obsługi mieszkańców, Straż Miejska Bielawy rozpoczęła realizację programu, w ramach którego mieszkańcy mogą wypełnić i złożyć ankiety dotyczące pracy funkcjonariuszy. Anonimowa ankieta złożona jest z czterech pytań, gdzie wypełniający może zaznaczyć zaproponowaną odpowiedź lub zastosować formę opisową.

Badanie potrwa do końca 2017 roku, a wyniki ankiet analizowane będą na bieżąco - w pierwszym tygodniu każdego miesiąca. W następstwie tych analiz, sukcesywnie wprowadzane będą zmiany w pracy jednostki. Pojemniki na ankiety znajdują się w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Piastowskiej 1.

Celem programu jest dostosowanie funkcjonowania Straży Miejskiej w ramach obowiązujących przepisów do oczekiwań mieszkańców miasta.