•  
  •  
W sobotę 22 kwietnia odbyły się obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ulicy Wojska Polskiego oraz Sikorskiego w Bielawie. Na zebranie zaproszony został burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa. Członkowie ROD rozmawiali z włodarzem o sprawach bieżących dotyczących funkcjonowania miasta, a także o najbliższych planach na przyszłość.

26 kwietnia 2017r. (środa) Urząd Miejski w Bielawie organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jak informuje spółka Wodociągi i Kanalizacja, w środę 26 kwietnia  od godziny 8.00 do 15.00 w związku z budową sieci wodociągowej w rejonie ulicy Przemysłowej w Bielawie, zostanie wstrzymana dostawa wody dla mieszkańców w rejonie ulicy Bohaterów Getta od budynku nr 19 do nr 40, w rejonie uliy Przemysłowej - budynki nr 2, 2a oraz w rejonie ulicy Poziomkwej nr 1 i 2.

Przypominamy, że do 24 kwietnia trwa składanie wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa 2017. Tegoroczna pula pieniędzy, jaka zostanie przeznaczona na wybrane zadanie lub zadania to aż 150 tysięcy złotych.

W celu podniesienia poziomu oraz poprawy jakości obsługi mieszkańców, Straż Miejska Bielawy rozpoczęła realizację programu, w ramach którego mieszkańcy mogą wypełnić i złożyć ankiety dotyczące pracy funkcjonariuszy. Anonimowa ankieta złożona jest z czterech pytań, gdzie wypełniający może zaznaczyć zaproponowaną odpowiedź lub zastosować formę opisową.