•  
  •  
Logo Biegu Włókniarza
Prezentujemy Państwu regulamin II Biegu Włókniarza, organizowanego przez Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich 27 kwietnia br.

REGULAMIN
„ZIMOWEGO BIEGU WŁÓKNIARZA”  –  Przełęcz Jugowska, Kozie Siodło - Góry Sowie

1.Termin:
27 kwietnia 2019 r., sobota, godz. 11.00
2. Miejsce:
Przełęcz Jugowska – Kozie Siodło – Góry Sowie
3. Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich,
4. Cele imprezy:
- promocja aktywności ruchowej jako formy aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.
- promocja Gór Sowich oraz walorów turystycznych regionu,
- pielęgnowanie włókniarskiej tradycji regionu,
- promocja Sowiogórskich Tras do Narciarstwa Biegowego,
- promocja gmin z obszaru Gór Sowich
5. Technika:
bieg rozgrywany jest formie biegu górskiego, ale zachęcamy również tych co uprawiają nordic walking
6. Uczestnictwo:
- impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają wszyscy chętni od 6 lat bez górniej granicy wiekowej
- młodzież, która w dniu zawodów nie ukończyła 18 rok życia, zobowiązana jest do posiadania zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
- dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w zawodach pod warunkiem stałej opieki osoby pełnoletniej (podczas biegu)
7. Dystans:
Bieg ma charakter luźnego spotkania zakończonego wspólną imprezą integracyjną na Kozim Siodle. Trasa biegu przebiega po narciarskiej Trasie Niedźwiedź. Rozpoczyna się poniżej Przełęczy Jugowskiej a kończy na Kozim Siodle.
8. Zgłoszenia:
Warunkiem udziału w imprezie jest zapisanie się poprzez zgłoszenie na stronie www.ultimasport.pl. Bezpośredni link do zapisów:  https://zapisy.ultimasport.pl/452
Zgłoszenia indywidualne poprzez internet przyjmowane są do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz.12.00.
 9. Opłaty startowe:
Udział w Zimowym Biegu Włókniarza jest bezpłatny.
10. Nagrody i świadczenia:
- wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie okolicznościowe medale
- wszyscy uczestnicy otrzymają posiłek (grochówka, kiełbaski na ognisko i pieczywo)
Dekoracja będzie się odbywała w sposób automatyczny, każdy wbiegający na Kozie Siodło otrzyma pamiątkowy medal.
W ramach uczestnictwa zawodnik otrzymuje:
- pamiątkowy medal
- posiłek na mecie zawodów,
- profesjonalną obsługę medyczną,
- profesjonalną obsługę GOPR
11. Program zawodów:
- godz. 11.00 – start, przełęcz Jugowska
- godz. 12.00 – posiłek na Kozim Siodle
- godz. 14.00 – zakończenie i podsumowanie Biegu
12. Informacje dodatkowe:
- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12.09.2001 r.(Dz.U.Nr101 poz.1095)
- uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) ponadto wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez wszystkie media oraz w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wydarzenia.
13. Kontakt:

Sprawy organizacyjne: Ireneusz Rogalski, od pn. do pt., godz. 8.00-16.00, tel. 74-645-22-88, e-mail: inkubator@barl.bielawa.pl

Plakat "Zimowego Biegu Włókniarza"