•  
  •  
Stowarzyszenie „SPORT DLA WSZYSTKICH” organizuje szereg imprez sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup zawodowych i wiekowych. Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom aktywnego wypoczynku i uczestnictwa w imprezach sportowych zachęcamy i proponujemy Państwa pracownikom udział w III MISTRZOSTWACH  POLSKI w piłce nożnej Samorządowców zaplanowanych w dniu 09.02.2019 roku w Wartkowicach (powiat poddębicki, województwo łódzkie).
Udział w Mistrzostwach mogą brać pracownicy reprezentujący Urzędy Marszałkowskie, Gmin, Miast i Starostw oraz Radni tych jednostek. Wyciąg z regulaminu oraz listy startowe powinny być potwierdzone przez pracodawcę/pracodawców. Udział Pań w zespołach mile widziany. Termin zgłoszeń do 15.01.2019 roku. Przy zgłoszeniu mailem należy podać dane do faktury .Wpisowe w wysokości 1000,00 PLN należy wpłacić na konto stowarzyszenia do 15.01.2019 roku. Przejazd i pobyt zespoły pokrywają we własnym zakresie.

Zapewniamy Państwu:
- ubezpieczenie NNW dla uczestników w czasie zawodów, opiekę medyczną, obsługę sędziowską, puchary i dyplomy dla wszystkich zespołów, nagrody indywidualne, bar kawowy i wspaniałą sportową zabawę.

Serdecznie prosimy o przekazanie tego zaproszenia Waszym pracownikom i zachęcenie do wzięcia udziału w mistrzowskiej zabawie.

Dane adresowe:                                                                                              
Stowarzyszenie „SPORT DLA WSZYSTKICH”                                                       
22-100 Chełm                                                                                                               
Al. 3 Maja 12A/12                                                                                                   
e-mail: stowarzyszeniesportowe@onet.pl, tel.602 671 378

Ze sportowym pozdrowieniem

Prezes Stowarzyszenia
  mgr Piotr Kalisio


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH

LISTA STARTOWA ZAWODNIKÓW

PODSTAWOWE ZASADY UDZIAŁU ZAWODNIKÓW W DRUŻYNACH