•  
  •  
W wigilię 24 grudnia bielawska Straż Miejska odwiedziła lokatorów mieszkania przy ulicy Żeromskiego 32 w Bielawie gdzie 14 grudnia br. doszło do podtrucia tlenkiem węgla nastolatki.

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Bielawy Robert Marchewka wręczył domownikom w imieniu Stowarzyszenia "Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat" oraz Burmistrza Miasta Bielawy, czujnik czadu.

W grudniu dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, w trosce o starszych mieszkańców naszego miasta, odwiedzali ich w domach. Dzierżoniowska Komenda Powiatowa Policji realizuje szereg akcji i działań profilaktycznych skierowanych do różnych odbiorców.

30 listopada w Zespole Szkół nr 1 w Dzierżoniowie odbyła się XV Powiatowa Olimpiada wiedzy o AIDS pod hasłem „HIV to nie dla mnie”, w której uczestniczyło 12 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu dzierżoniowskiego.  Celem olimpiady było sprawdzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS, uświadomienie zagrożeń, promowanie odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych oraz ukształtowanie właściwych postaw i  zachowań.

W dniach 12-14 grudnia 2018 r. dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie Ireneusz Rutowicz oraz pan Grzegorz Raganowicz – nauczyciel przedmiotów z zakresu energetyki odnawialnej uczestniczyli w uroczystości otwarcia pierwszej na Ukrainie „Szkoły Słonecznej”, którą uruchomiono w Collegu Zawodowym w Kijowie. Wydarzenie było zakończeniem projektu „Szkoła dobrej energii”, polegającego na utworzeniu dwóch pracowni solarnych w szkołach w Kijowie i Zbarażu na Ukrainie.

W środę 19 grudnia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielawie zorganizował spotkanie wigilijne. Uroczystość odbyła się w restauracji "Opa" w Bielawie, a wśród zaproszonych gości obecni byli m.in zastępca burmistrza Bielawy Aleksander Siódmak, zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosław Florczak, kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej Beata Jagieła - Pastuszka oraz ksiądz proboszcz Krzysztof Pełech.

We wtorek 18 grudnia w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bielawie odbyły się bożonarodzeniowe jasełka. Przedstawienie przygotowała najstarsza grupa przedszkolaków - MISIE. Wsród gości obecni byli tego dnia m.in burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj oraz dyrektor MZPO Ewa Kowalik.