•  
  •  
W dniu 16 stycznia 2019 r. Komitet Główny Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 1921-1956. Żołnierze II Rzeczypospolitej – Żołnierze Niezłomni” opublikował listę uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego w/w olimpiady.
Etapy międzyszkolne w naszym województwie miały miejsce 13 grudnia 2018 roku w Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu. W tym roku olimpiada poświęcona jest dziejom naszego oręża w latach 1921-1956 (Żołnierze II Rzeczypospolitej – Żołnierze Niezłomni).  Wśród 39 uczestników walczących o kwalifikację do finału wojewódzkiego byli 2 uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie : Oskar Stajno oraz Piotr Wajda.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki serdecznie zaprasza na pokaz iluzji.

Sukcesem zakończył się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w  Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie.  W tym roku nasza  placówka, dzięki  licznym licytacjom i zbiórce pieniędzy, zebrała  6544,55 zł  pobijając tym samym ubiegłoroczny rekord szkoły. Wspaniałe, gorące serca, niegasnący entuzjazm dla dzieła pomocy dzieciom i umiejętność wspólnej zabawy połączyły całą  społeczność uczniowską  i grono pedagogiczne. Wszyscy chętnie uczestniczyli w tym pięknym i szczytnym przedsięwzięciu, przy okazji również dobrze się bawiąc.

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Antysmogową dla Dolnego Śląska (z wyłączeniem Wrocławia i uzdrowisk) z dnia 8 grudnia 2017 roku przyjętą przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego od 1 lipca 2018 r. wprowadzono zakaz stosowania:
- Węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z jego wykorzystaniem. Węgiel brunatny ma niską wartość opałową, a podczas spalania emituje duże ilości zanieczyszczeń.
- Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem. Muły i floty zawierają dużą ilość wody, która uszkadza urządzenia i kominy.
- Węgla kamiennego w postaci miału, o uziarnieniu poniżej 3 mm. Spalanie miału powinno odbywać się tylko w zaawansowanych instalacjach przemysłowych z nowoczesnym systemem odpylania.
- Biomasy stałej (drewna) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. Spalać wolno tylko drewno suche- sezonowane najlepiej przez min. 2 lata. Spalanie wilgotnego drewna prowadzi do dużych emisji silnie rakotwórczego bezno-a-pirenu i bardzo szkodliwych pyłów. Ponadto sadza, w połączeniu z wilgocią drewna może prowadzić do samozapłonu komina.

Już 28 stycznia br. dzieci i młodzież na Dolnym Śląsku rozpoczną zimowy wypoczynek. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć i atrakcji z których warto skorzystać spędzając ten czas w mieście.

W niedzielę 13 stycznia, odbył się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze i ludzie dobrej woli zbierali pieniądze, aby wesprzeć potrzebujące placówki medyczne w całej Polsce. Bielawa również uczestniczyła w tym wydarzeniu, a burmistrz miasta Andrzej Hordyj zdecydował się przekazać do licytacji zaproszenie do jednodniowego współzarządzania miastem, w dowolnie wybranym terminie! Zwycięzcą aukcji został p. Maciej, ale okazując wielkie serce, przekazał wylicytowany fant 9-letniej Nadii. Oznacza to, że podczas drugiego tygodnia ferii zimowych Nadia zasiądzie w fotelu burmistrza Bielawy i będzie wspólnie z nim zarządzać Bielawą!