•  
  •  
W czwartek 18 czerwca w Dolnośląskim Inkubatorze Art-Przedsiębiorczości w Bielawie odbyły się koncerty w ramach profilaktyki alkoholowej. Wydarzenia artystyczne dedykowane zostały młodzieży szkół gimnazjalnych w ramach projektu "Twórczy-Nie Zależni". Sala widowiskowa Art-Inkubatora wypełniona była po brzegi, a bielawski samorząd reprezentowała zastępca burmistrza Małgorzata Greiner.

Towarzystwo Przyjaciół Bielawy, Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki, serdecznie zapraszają na spotkanie promujące wydanie albumu pod tytułem „Flora i fauna Bielawy i Gór Sowich – Przyroda oczami Ryszarda Kałużnego”.

Tradycją już jest, że w kwietniu zapraszani są uczniowie bielawskich gimnazjów do rywalizacji w Konkursie Wiedzy o Mieście i Rzemiośle o Puchar Burmistrza Miasta. Patronat honorowy nad konkursem objęli i puchary ufundowali: burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Dragan i prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Tadeusz Staruch. Celem konkursu było propagowanie walorów historyczno-turystycznych miasta oraz rozpowszechnianie wiedzy o rzemiośle i szkole.