•  
  •  
W związku z informacją z Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych dzięki staraniom tego Związku oraz zrozumieniu potrzeb właścicieli lasów w resorcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informujemy, że uruchomione zostało nowe działanie o nazwie „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. Działanie daje możliwość skorzystania przez właścicieli lasów ze środków PROW 2014-2020 w ramach szeregu poddziałań, które przedstawia zamieszczona tabela.
 Tabela ilustrująca forny pomocy
Nabór wniosków o dofinansowania będzie prowadzony w terminie od 2 maja do 12 czerwca br. Przewodnik po działaniu oraz bieżące informacje zamieszczane są na stronie Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych www.pzzl.pl.