•  
  •  

W poniedziałek 13 maja przedstawiciele Bielawy odwiedzili czeskie miasto Hronov. Spotkanie dotyczyło bieżącej współpracy w ramach partnerstwa w Euroregionie Glacensis oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych w najbliższym konkursie, dotyczącym współpracy instytucji i społeczności, który zaplanowany jest na maj bieżącego roku.

Jednym z zadań, o których rozmawiano, jest wspólna organizacja polsko-czeskiego festiwalu piosenki lub rozszerzenie formuły kolejnej edycji, istniejącego już, tego typu wydarzenia w Bielawie. Podczas wizyty udało się wypracować wspólne kierunki działania na najbliższy rok.

Warto wspomnieć, że w ramach dobrej współpracy, nasi partnerzy już wkrótce odwiedzą Bielawę z rewizytą, podczas zbliżających się Dni Miasta.