•  
  •  
Laureaci konkursu
Dnia 28 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonym Królestwie. W konkursie wzięli  udział uczniowie z klas siódmych szkół podstawowych powiatu dzierżoniowskiego. Sprawdzenie wiadomości odbyło się w dwóch częściach. W części pisemnej uczniowie rozwiązywali test dotyczący wiedzy m.in.: o kulturze, historii, geografii i życiu codziennym mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa, a w części ustnej uczniowie wykonywali różne zadania drużynowo. Po zsumowaniu punków z obu części komisja konkursowa wyłoniła trzech zwycięzców:

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie w składzie: Dominika Mączyńska, Bartosz Bułka, Peter Houston, Gabriel Łazarz.
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie w składzie: Krystian Grzybek, Krystian Pawlak, Kamil Prokocki, Filip Szczygieł.
III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie w składzie: Martyna Szydłowska, Milena Zelwis, Marcel Bukała, Kuba Bartczak.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy potwierdzające udział w konkursie oraz drobne upominki. Laureaci trzech najlepszych szkół oprócz dyplomów otrzymali również nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Bielawa oraz Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie: Magdalena Zagórska- Bajron, Agnieszka Wojciechowska, Monika Potrykus.
Pomimo rywalizacji atmosfera była bardzo ciepła i wszyscy dobrze się bawili. Uważamy II Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego za udany. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.

Oprac. Monika Potrykus