•  
  •  
Wręczenie przez dyrektora szkoły – Ireneusza Rutowicza certyfikatów Europass Mobilność uczniom
26 lutego odbyła się IV edycja Powiatowej Debaty Zawodoznawczej, której gospodarzem jest Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. W tym roku debata odbyła się również pod hasłem „Trafny wybór = dobra przyszłość". W spotkaniu uczestniczyli uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego wraz z nauczycielami, młodzież ZSiPKZ w Bielawie, a także zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Bielawa Andrzej Hordyj, Adam Cieślak z firmy Frankonia Poland Sp. z o.o., major Sebastian Kopczak z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku oraz Grzegorz Długaszewski reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Dzierżoniowie.

Podczas debaty Burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj zaprezentował perspektywy kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Natomiast przedstawiciel firmy Frankonia sp. z o.o. zaprezentował profil działalności przedsiębiorstwa i możliwości pracy dla absolwentów kierunków mechanicznych, samochodowych i innych. Dzięki wypowiedziom przedstawicieli jednostek mundurowych uczniowie mogli dowiedzieć się o możliwościach pracy w wojsku lub w policji, a także możliwości kształcenia w uczelniach wojskowych. Po krótkim konkursie wiedzy o szkole i kształceniu zawodowym, rozpoczęła się część dyskusyjna, podczas której uczniowie, którzy stoją przed decyzją o wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz uczniowie naszej szkoły mieli okazję zadawania pytań dotyczących oczekiwań wobec pracowników. Prelegenci zwrócili uwagę, że każdy z kierunków kształcenia w Zespole daje kwalifikacje istotne dla każdej firmy lub służby mundurowej.

Ważnym punktem spotkania było wręczenie przez dyrektora szkoły – Ireneusza Rutowicza certyfikatów Europass Mobilność uczniom, którzy w roku szkolnym 2017/2018 wzięli udział w praktykach zagranicznych w Bristol, Dreźnie i Sewilli w ramach projektu „Europejskie innowacje i inspiracje – praktyka zagraniczna szansa na sukces”. Projekt jest kontynuowany w bieżącym roku szkolnym, a finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Łącznie w latach 2017-2019 w praktykach zagranicznych w Wlk. Brytanii, Niemczech oraz w Hiszpanii weźmie udział 101 uczniów Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

Tegoroczna debata ukazała zainteresowanym uczniom zarówno możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły, ale również konieczność zdobywania konkretnych kwalifikacji zawodowych i umiejętności  praktycznych w trakcie dalszej nauki i z pewnością przybliżyła do podjęcia decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.