•  
  •  
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego nr 3, ul. 3-go Maja 22 w Bielawie rozpoczną się w dniu 3 września 2018 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019. Czas pracy placówki to godziny od 6.30 do 16.30, Dzieci należy przyprowadzić zgodnie z godziną zadeklarowaną we wniosku o przyjęcie do przedszkola.

Obecnie trwają prace remontowe w budynku przedszkola oraz prace związane z organizacją funkcjonowania jednostki, zatrudniana jest także kadra nauczycielska oraz pracownicy obsługi.

Listy dzieci przydzielonych do oddziałów zostaną udostępnione w ostatnim tygodniu sierpnia. Przewiduje się, że spotkania z rodzicami zorganizowane zostaną na początku września. Wówczas zostaną przekazane informacje dotyczące podstawowego wyposażenia przedszkolaka oraz inne kwestie organizacyjne.

Dyrektor przedszkola będzie dostępny dla osób zainteresowanych dnia 30 i 31 sierpnia w godz. 13.00 -15.00 w kancelarii przedszkola.