•  
  •  
W minionym tygodniu, uczniowie klas tanecznych ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Gimnazjalnymi uczestniczyli w XV Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dziecięcych w Lingen. Uczniowie szkoły występowali prezentując polskie tańce, piosenki i folklor.  

Występy zrobiły na gościach i uczestnikach festiwalu ogromne wrażenie, nie tylko ze względu na  barwne stroje naszych zdolnych uczniów, ale przede wszystkim ze względu na wysoki poziom umiejętności taneczno-wokalnych. Festiwal poświęcony był tematyce "Dzieci poruszają świat" i ten "świat" oraz serca mieszkańców Lingen z pewnością zostały poruszone. W niemieckiej prasie, pojawił się nawet artykuł opisujący festiwal i wizytę naszych uczniów. W poniedziałek 2 lipca uczniom podziękował także osobiście burmistrz Piotr Łyżwa.

Oprócz samego wyjazdu i mozliwości pokazania swoich umiejętności szerokiej i zagranicznej publicznosci, dla młodych ludzi była to także ciekawa forma wymiany doświadczeń, poznania innych kultur, nawiązanie przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami. Wyjazd współfinansowany był przez gminę Bielawa.