•  
  •  
Wiosną 2017 roku Bielawa nawiązała współpracę z czeskim miastem Šumperk. Mimo, że dzieli nas 120 kilometrów i oba miasta mają już sformalizowanych partnerów zagranicznych, łączy nas historia zawiązana z przemysłem włókienniczym i potrzeba jej upamiętnienia.
To inspiruje nas do wytężonej, wspólnej pracy, by osiągnąć zaplanowane cele związane z zachowaniem tego dziedzictwa kulturowego.

Dzięki zaangażowaniu, wymianie doświadczeń i połączeniu sił pracowników urzędów obu miast, odległość i bariera językowa przestała być problemem.

To pozwoliło rozwinąć współpracę i przyjazne relacje pomiędzy Bielawą i Šumperkiem. W ramach realizacji wspólnego projektu współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis powstał film obrazujący naszą współpracę i plany z nią związane.