•  
  •  
W bieżącym 2018 roku obchodzimy rocznicę 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W związku z tym szczególnym wydarzeniem w całym kraju podejmowanych jest szereg inicjatyw mających na celu należycie uczcić Niepodległość Ojczyzny. 100-lecie Odzyskania Niepodległości zostanie upamiętnione również w Bielawie. 8 lutego zgodnie z zarządzeniem odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Obchodów. W skład komitetu wchodzą dyrektorzy samorządowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy szkół.

Otwierając spotkanie, Przewodnicząca komitetu, zastępca Burmistrza Miasta Jadwiga Horanin, przedstawiła ideę założenia bielawskiego Komitetu 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz wstępne propozycje dotyczące całorocznego przebiegu obchodów niepodległościowych.

Następnie ustalono, że członkowie Komitetu, w porozumieniu z podmiotami i środowiskami, które reprezentują, niezwłocznie przedstawią propozycje imprez okazjonalnych do miejskiego kalendarza obchodów.

Pierwszą decyzją komitetu jest ogłoszenie konkursu na projekt znaku, który sygnować będzie cykl obchodów upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, odbywających się w Bielawie.

Prace konkursowe można zgłaszać do 28 lutego. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę finansową. Udział w konkursie może wziąć każda chętna osoba. Projekt powinien nawiązywać do rocznicy oraz zawierać: symbol narodowy oraz herb miasta Bielawa.

Zwycięska praca graficzna posłuży jako oficjalny znak obchodów wpisanych do miejskiego kalendarza przedsięwzięć upamiętniających 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prace konkursowe będą przyjmowane do 28 lutego. Oceni je komisja konkursowa. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 300 zł.

Zachęcamy do udziału. Szczegóły w załączonym regulaminie.


REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA