•  
  •  

W sobotę 6 stycznia przez Bielawę przeszedł Orszak Trzech Króli. W wydarzeniu udział wzięli licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości. Na orszaku obecni byli: biskup dr Adam Bałabuch, burmistrz Piotr Łyżwa oraz proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ksiądz prałat dr Stanisław Chomiak.Przed wymarszem na placu targowym zaprezentowali się władcy z Azji, Europy i Afryki wraz ze swoją świtą. Pod przewodnictwem Trzech Króli uczestnicy przeszli na plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie przedstawiona została scena druga – dwór Heroda. Następnie, na tarasie hotelu pod Wielką Sową zaprezentowano scenę - gospodę. Następnie na placu obok Polo Marketu w widowiskowej scenerii - dobro wygrało ze złem. Na koniec, tradycyjnie anioły odprowadziły orszak na Plac Wolności, gdzie pod szopką złożono pokłon dziecięciu Jezus.

Tego dnia wręczono także nagrody na najlepsze przebranie anioła. Całołość zakończyło wspólne śpięwanie kolęd.