•  
  •  
Już 15 stycznia 2018 dzieci i młodzież na Dolnym Śląsku rozpoczną zimowy wypoczynek. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć i atrakcji z których warto skorzystać spędzając ten czas w mieście.Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie planuje półkolonie zimowe dla 3 grup uczniów w wieku 7-10 lat w budynku przy ul. Waryńskiego 50 w terminie 15-25.01.2018 r. Zajęcia podczas półkolonii są nieodpłatne, rodzice pokrywają jedynie koszty ewentualnych przejazdów, koszt wyjazdu na lodowisko. Rodzaj i tematy zajęć dostosowane do wieku i zainteresowań uczestników z zachowaniem bezpieczeństwa, dostosowane do warunków pogodowych oraz z wykorzystaniem bazy szkoły (sala gimnastyczna, komputerowa, multimedialna, boisko szkolne, plac zabaw)  i środowiska lokalnego: pływalnia miejska, trasy biegowe, siłownia, park miejski. Zaplanowano:

- wyjścia basenowe - Pływalnia „ Aquarius”,
- wyjście na projekcje filmów – kino MOKiS w Bielawie,
- wycieczki plenerowo- edukacyjne  - platforma widokowa, Kalenica,
- zajęcia integracyjne i  rekreacyjne,
- zabawy sportowe i sportowe gry zespołowe na sali gimnastycznej,
- spartakiadę zimową, sporty zimowe: narty biegowe, saneczki
- warsztaty plastyczne, rzeźba w śniegu.

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie organizuje Półkolonie „Zima w mieście” w obu budynkach szkoły tj. na os. Włókniarzy 10 i przy ul. Brzeżnej 48 w okresie od 15.01.2018r. do 26.01.2018r. – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 Zaplanowano następujące zajęcia:
– dwa razy w tygodniu wyjścia na basen, wycieczki piesze, do parku, na Łysą Górę, na Parkową Górę, do Leśnej Szkoły i autokarowa do Świdnicy na Lodowisko, gry i zabawy na boisku Orlik, zabawy na placu zabaw, pieczenie kiełbasek, konkursy plastyczne, literackie, aktorskie, olimpiada sportowa.

Zajęcia półkolonijne będą spójne z założeniami planu i dostosowane do warunków pogodowych.

Zaplanowano uczestnictwo ok. 105 uczniów w wieku 6 – 10 lat, tj.7 grup w budynku na os. Włókniarzy 10 oraz 30 uczniów ( 10 uczniów w wieku do 10 lat oraz 20 uczniów w wieku powyżej 10 lat) w budynku przy ul. Brzeżnej 48. Zatrudnionych będzie dziewięciu nauczycieli – opiekunów z ESP7 w Bielawie i 2 kierowników. Zajęcia dla dzieci są bezpłatne. Rodzice jedynie pokrywają koszt wycieczki autokarowej do Świdnicy. Koszt pobytu dzieci na zajęciach basenowych pokrywa Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Bielawie. Materiały do zajęć, kiełbasę na grilla, chleb i ketchup oraz medale i puchary dla zwycięzców w rozgrywkach sportowych  zapewnia szkoła z wpłat na konto Rady Rodziców. Z budżetu zostanie wypłacone  wynagrodzenie dla opiekunów oraz kierowników półkolonii zimowych.

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie organizuje w okresie ferii zimowych na terenie szkoły wypoczynek dla  75 uczniów w wieku 7-13 lat (5 grup po 15 osób). Plan pracy dostosowywany jest do warunków pogodowych, ale w standardzie  znajdują się takie pozycje, jak:

- zajęcia w Szkole Leśnej,
- zajęcia na Miejskiej Pływalni AQUARIUS,
- wyjazd na Lodowisko w Świdnicy,
- rozgrywki sportowe w szkolnej sali gimnastycznej,
- wycieczki plenerowe Góra Parkowa, Łysa Góra,
- seanse kinowe,
- zajęcia plastyczno- konstrukcyjne rozwijające sprawność manualną,
- turnieje tenisa stołowego,
- półkolonijna spartakiada sportowa.

Wszystkie zajęcia w szkole podczas ferii zimowych są bezpłatne. Rodzice pokrywają jedynie koszty przejazdu oraz wyjazdu na lodowisko.

Poniżej publikujemy również harmonogram zajęć w ramach "FERII ZE SZTUKĄ'' realizowanych przez Miasto Bielawa przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki oraz półkolonie zimowe organizowane przez Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Bielawie.
POBIERZ W WERSJI JPG >>