•  
  •  
W sobotę 11 listopada po raz trzeci na scenie Teatru Robotniczego odbył się koncert piosenek i pieśni patriotycznych. Na scenie wystąpiły tego wieczoru uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie. przygotowane pod kierunkiem Anny Lutz, a także Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Sonata” oraz deuet Maryla i Wacław.

Licznie zgromadzona publicznośc, a wśród niej między innymi burmistrz Piotr Łyżwa wspólnie z artystami śpiewali znane utwory, a pomocne w tym były teksty wyświetlane na telebimie. Każdej prezentacji wokalnej towarzyszyły ponadto znane i mniej znane obrazy z historii tworzenia naszej niepodległości, przygotowane przez Roberta Letniowskiego. Całość oprawy przygotował MOKIS, a wydarzenie poprowadziła Aleksandra Łakomska.