•  
  •  
Gmina Bielawa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/jednostki_organizacyjne/inne/mzpo/ogloszenia