•  
  •  
2 czerwca grupa 40-stu uczniów Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie wraz z opiekunami, tj. nauczycielką historii p. Sylwią Sołtysik, katechetą ks. Łukaszem Bankowskim oraz nauczycielem fizyki p. Stefanem Rutkowskim, odbyła wizytę studyjną na terenie dawnego KL Auschwitz w Oświęcimiu.

Polegała ona na 6–godzinnych zajęciach edukacyjno-patriotycznych prowadzonych pod kierunkiem edukatorów Muzeum Auschwitz – Birkenau. Ich tematyka koncentrowała się wokół ludobójstwa jako najbardziej skrajnego przejawu ideologii totalitarnej. Podczas tej żywej lekcji historii młodzież poznała najważniejsze miejsca związane z martyrologią ludzkości. I tak w Auschwitz I zobaczono m.in. Blok Śmierci, celę głodową św. Maksymiliana Kolbe, willę komendanta Rudolfa Hessa, wystawy poświęcone więźniom polskim i żydowskim, galerie prezentujące zachowane puszki po gazie czy ludzkie włosy będące dowodami zbrodni niemieckich nazistów. W Auschwitz II Birkenau z kolei edukatorzy opowiadali o rampie kolejowej, gdzie odbywał się rozładunek nowoprzybyłych więźniów i ich selekcja, wieżach wartowniczych, ruinach masowych komór gazowych i krematoriów czy budynku Sauny Centralnej z tzw. murem pamięci eksponującym fotografie rodzinne przywiezione do obozu przez polskich Żydów. Wyrazem szacunku i pamięci o wszystkich ofiarach KL Auschwitz stało się zapalenie przez młodzież i opiekunów biało – czerwonych zniczy, które zapłonęły pod Ścianą Straceń. O wysokim pod wzgledem merytorycznym poziomie zajęć świadczyła rozbudzona pośród uczniów refleksyjność i ciekawość, które owocowały niezliczonymi z ich strony pytaniami do muzealnych edukatorów dotyczącymi warunków życia obozowego, strategii przetrwania, prób ucieczek z KL Auschwitz czy reakcji polityków zachodnich na raporty o Zagładzie autorstwa rotmistrza Pileckiego i Jana Karskiego.

Największą satysfakcją dla obecnego tam nauczyciela historii natomiast stały się podziękowania ze strony edukatorów Muzeum Auschwitz, którzy wysoko ocenili poziom przygotowania uczniów ZSiPKZ do tej jedynej w swoim rodzaju i wyjątkowo trudnej pod względem emocjonalnym lekcji historii Polski, ale też i całej ludzkości. Warto dodać, że opisane wydarzenie odbyło się w ramach powiatowego grantu oświatowego zatytułowanego „Dlaczego „człowiek człowiekowi zgotował ten los?” Historia ludobójstwa na przykładzie KL Auschwitz - Birkenau”.

Oprac. Sylwia Sołtysik