•  
  •  
4 kwietnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie w ramach powiatowego grantu oświatowego oraz przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kwaterodawców „Kraina Sudecka” odbył się VII Powiatowy Konkurs o Historii, Geografii i Społeczności Powiatu Dzierżoniowskiego „Moja gmina, mój powiat” skierowany do uczniów szkół średnich. Jego organizatorami byli nauczyciele: mgr Katarzyna Wiącek, inż. Katarzyna Bujnowska oraz mgr Sylwia Sołtysik. W zmaganiach wzięło udział sześć trzyosobowych reprezentacji, które udzielały odpowiedzi na pytania dotyczące przyrody, zabytków, symboli, tras turystycznych, samorządu oraz mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej. Formuła konkursu polegała na prezentowaniu pytań w formie slajdów wyświetlanych na ekranie. Towarzyszyły im fotografie dokumentujące przeszłość oraz teraźniejszość naszego powiatu. Pośród nich można było zobaczyć poniemieckie pocztówki, autorskie zdjęcia nauczycieli ZSiPKZ przedstawiające szatę przyrodniczą Gór Sowich czy fotografie istniejących do dziś zabytkowych rezydencji leżących w okolicach Dzierżoniowa a udostępnionych przez dr Monikę Jędrusik, Wiceprezes Stowarzyszenia Kwaterodawców „Kraina Sudecka”, która była jednocześnie współautorem pytań konkursowych. Wielu uczestników mogło w ten sposób nie tylko utrwalić, ale także poszerzyć swą wiedzę, tym bardziej, że sposób przeprowadzania zawodów umożliwiał na bieżąco konfronowanie udzielanych odpowiedzi z punktacją jury. W komisji sędziowskiej podczas wszystkich etapów konkursu zasiadali opiekunowie drużyn; ich pracami kierowała dr Monika Jędrusik.


Integralną częścią wydarzenia był przygotowany w auli ZSiPKZ wernisaż prac fotograficznych „Powiat naturalnie, powiat historycznie” – 30 zdjęć o charakterze artystycznym wykonanych pod kierunkiem Jarosława Florczaka przez młodzież powiatu dzierżoniowskiego podczas dwóch plenerów, jakie odbyły się w maju i październiku 2016 r. na terenie gospodarstwa agroturystycznego w Marianówku oraz w pałacu w Kietlinie. W pamięci zaproszonych na konkurs gości jak i społeczności ZSiPKZ pozostały uchwycone w obiektywie przepiękne krajobrazy podnóża Gór Sowich oraz historyczne wnętrza i detale zaświadczające o bogactwie historycznym ziemi dzierżoniowskiej. Choć autorzy zdjęć i ich modelki byli amatorami, to powstałe prace mają charakter profesjonalny. Warto podkreślić, że projekt „Powiat naturalnie, powiat historycznie” został zrealizowany dzięki pomysłowi oraz zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Kwaterodawców „Kraina Sudecka”, a szczególnie Prezes Bożeny Olejniczak we współpracy z Powiatem Dzierżoniowskim. Z całą pewnością opisany wernisaż uświetnił konkurs „Moja gmina, mój powiat” i dostarczył zgromadzonym uczniom oraz nauczycielom wrażeń estetycznych. 
 
Oprac. Sylwia Sołtysik