•  
  •  
W czwartek 20 kwietnia w sali teatru robotniczego MOKiS odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym pod hasłem "TAK – dla czystego powietrza". Wydarzenie zorganizowane było przez Straż Miejską pod patronatem burmistrza Bielawy, a jego celem było propagowanie działań związanych z ochroną czystości powietrza w Bielawie.

Uroczystość rozpoczęła się od filmu dotyczącego zdrowego stylu życia, szkodliwości spalania śmieci w domowych piecach oraz działań mających negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dyplomy i nagrody wręczali laureatom konkursu burmistrz Piotr Łyżwa oraz funkcjonariuszka Straży Miejskiej Agnieszka Osiewała. Wydarzenie poprowadził komendant Straży Miejskiej Grzegorz Nowak.


Liczne występy artystyczne wokalistek i wokalistów z bielawskich szkół podstawowych uświetniły czwartkowe wydarzenie.

Spośród zgłoszonych do konkursu prac, wykonanych dowolną techniką plastyczną, przyznane zostały nagrody główne i wyróżnienia:


Główne nagrody:

I miejsce – Paweł Zięba (kat. przedszkola)

I miejsce – Szymon Waigelt (kat. szkoły podstawowe klas I-III)

II miejsce – Kinga Data – ex aequo (kat. szkoły podstawowe klas I-III)

II miejsce – Oliwia Piotrowska – ex aequo (kat. szkoły podstawowe klas I-III)


Wyróżnienia:
  •      Amelia Czepiga
  •     Honorata Burczak
  •     Emilia Cieślik
  •     Matylda Oluwole
  •     Karolina Żmuda
  •     Julia Woropaj
  •     Róża Ardeli
  •     Aleksandra Wichłacz