•  
  •  
Od 5 do 18 marca dziesięciu uczniów z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie kształcących się w zawodzie technik informatyk uczestniczyło wraz z opiekunem w dwutygodniowej praktyce zagranicznej w Cottbus w Niemczech. Wyjazd odbył się w ramach projektu "Innowacyjna praktyka zawodowa – szansą dobrego startu w przyszłość" realizowanego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus +”.

Młodzież miała zagwarantowane zajęcia językowe, kulturowe i pedagogiczne przygotowujące do wyjazdu, przejazd, noclegi, wyżywienie, program kulturowy na miejscu,  przejazdy lokalne, ubezpieczenie, kieszonkowe. Uczniowie otrzymali również rozmówki niemiecko-polskie. Podczas dwutygodniowego pobytu w Kompetenzzentrum für Nachhaltiges Bauen w Cottbus młodzież mała okazję nabyć umiejętności z obsługi  programów:  Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, doskonalić umiejętności językowe oraz uczestniczyć w  ciekawym programie kulturowym i nawiązać nowe znajomości. Podczas zajęć uczniowie wykonali w wyżej wymienionych programach: plakat pt." Ich bin!", projekt kalendarza, który opatrzony był zdjęciami z pobytu na praktyce, projekt nadruku na kubkach, a następnie wydrukowali wszystkie prace. Na zakończenie praktyki młodzież przygotowała krótki film oraz projekt rollup-u dotyczący pobytu na praktyce, który został wykonany w lokalnej drukarni. Pobyt w Niemczech nie ograniczał się wyłącznie do pracy. Uczniowie wzięli udział w bogatym programie kulturowym obejmującym między innymi: wycieczki do Tropical Island, Drezna, Berlina, dzięki którym zwiedzili ciekawe miejsca. Czas wolny spędzali również na grze w kręgle czy mini golfie. Praktyka zakończyła się wydaniem „Certyfikatów uczestnictwa ze stażu”.

Uczniowie otrzymają także dokumentu Europass Mobility, który potwierdza odbycie szkolenia zawodowego za granicą oraz zdobyte umiejętności zawodowe.