•  
  •  
W środę 16 maja członkowie „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, do którego należy również Bielawa, podpisali umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą "Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich" – kampania informacyjno-edukacyjna". Projekt realizowany jest w oparciu o Partnerstwo „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, pełniącego rolę Lidera i Partnerów – jednostek samorządu terytorialnego powiatu dzierżoniowskiego będących członkami Stowarzyszenia następujących gmin: Bielawa, Dzierżoniów, Miejska Dzierżoniów, Pieszyce oraz powiat dzierżoniowski.

Gmina Bielawa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie.

Przypominamy, że do końca maja trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa na 2018 rok. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem internetowej aplikacji oraz w formie tradycyjnej na dedykowanym formularzu.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego realizuje w województwie dolnośląskim program „Mikropożyczka” na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Sudeckie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia „Szansa” z  a  p  r  a  s  z  a mieszkańców Gminy Bielawa do korzystania z BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.