Informacje bieżące
  •  
  •  

W środę 22 sierpnia na ulicy Jana III Sobieskiego w Bielawie, na odcinku od ulicy Ignacego Jana Paderewskiego, montowane będą nowe słupy oświetleniowe. W związku z tym, jeśli to możliwe, apelujemy do mieszkańców i osób parkujących w tym rejonie, aby tego dnia spróbowali wybrać inne miejsce parkingowe. Pojazdy mogą utrudnić planowane do przeprowadzenia prace remontowe.

Miasto Bielawa pozyskało 400 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Fundusze zostały przyznane na przebudowę tak zwanego przedłużenia ulicy Sportowej w kierunku Pieszyc oraz przebudowę drogi od ostatnich zabudowań przy ulicy 22 Lipca aż do granicy Józefówka.

PZW koło Bielawa w dniu 16 sierpnia przeprowadziło akcję porządkowania terenu wokół stawu Cegielnia oraz terenu góry parkowej.

Po raz pierwszy odbył się koncert muzyki patriotycznej pod patronatem Przewodniczącej Rady Miejskiej Marty Masyk i Burmistrza Miasta Bielawa, którego reprezentowała zastępca burmistrza Jadwiga Horanin. Uczestnicy mieli okazję posłuchać wspaniałych utworów w wykonaniu bielawskiej Orkiestry Dętej Sart oraz dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca Fart.

15 sierpnia w Bielawie odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego oraz 98 rocznicy Cudu nad Wisłą. Z tej okazji miało miejsce uroczyste spotkanie pod Obeliskiem na Placu Kombatantów. Podczas wydarzenia zebrani wysłuchali przemówienia okolicznościowego wygłoszonego przez przewodniczącą Rady Miejskiej Martę Masyk.