•  
  •  
17 PAŹDZIERNIKA 2018 r. (środa) Urząd Miejski w Bielawie organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Poniżej przypominamy godziny otwarcia i odpady, które można zawieść do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przyul. Ceglanej 2 w Bielawie.

W czwartek 12 października z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej odbyły się uroczystości w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bielawie. Podziękowania za codzienny trud edukacji wyrecytowały i wyśpiewały tego dnia paniom nauczycielkom najmłodsi mieszkańcy Bielawy.

Na prośbę spółki TBS Bielawa Urząd Miejski w Bielawie publikuje treść artykułu, który znaleźć można na stronie internetowej www.tbsbielawa.pl.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi bielawskich placówek oświatowych wrażamy wielką wdzięczność za pracę dla edukacji i wychowania młodego pokolenia. Życzymy, aby szczególna misja, którą Państwo pełnią, przynosiła radość i satysfakcję, a twórcza i aktywna postawa spotykała się zawsze z szacunkiem i uznaniem.