•  
  •  
Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie oraz gimnazjów Bielawy i Dzierżoniowa sukcesywnie wzbogacają wiedzę zawodową, ostatnio poprzez udział w niezwykłej wycieczce do niemieckiej firmy THOR Industriemontagen GmbH & Co. KG. Główna siedziba firmy znajduje się w Erfurcie.

W ramach realizowanego przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie projektu „Rzemieślnicy na start” zakończono proces rekrutacji do zadania: „Rozwój kwalifikacji i kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu”.

Straż Miejska Bielawy przejmuje nadzór nad Systemem Alarmowania i Ochrony Ludności w Bielawie. System jest przeznaczony do zdalnego uruchamiania syren alarmowych i bezpośredniego alarmowania ludności na terenie całego miasta lub na wyznaczonym terenie o zagrożeniach (np.ekologicznych,militarnych, terrorystycznych, kataklizmach).

Od 19.02.2018r ośmiu uczniów trzeciej klasy technik mechanik oraz pięciu technik pojazdów samochodowych odbywa dwutygodniową praktykę zawodową w przedsiębiorstwach ulokowanych w Dreźnie, w ramach projektu Erasmus+.

Dnia 15 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum odbył się I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonym Królestwie. W konkursie wzięło udział 24 uczniów z 6 szkół podstawowych powiatu dzierżoniowskiego.

7 marca w art.Galerii Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bielawie odbył się wernisaż wystawy malarstwa Heleny Lipowskiej. Licznie przybyli uczestnicy mogli podziwiać obrazy o różnorodnej tematyce.