•  
  •  
W grudniu w Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie, w ramach realizowanego projektu edukacyjnego w klasach I-III „Stawiam na matematykę”, odbyły się sportowe turnieje matematyczne. W rywalizacji opartej na zasadach fair play uczniowie klas młodszych naszej szkoły wykazywali się nie tylko sportową sprawnością, ale przede wszystkim umiejętnościami dotyczącymi radzenia sobie z matematyką.

W sobotę 16 grudnia 2017 r. BWA Breakers zorganizowali świąteczne zawody Break Dance pn. "Christmas Break Dance Battle", które odbyły się w Bielawskim Art Inkubatorze. Turniej był skierowany do podopiecznych BWA Breakers oraz zaprzyjaźnionych tancerzy z powiatu dzierżoniowskiego.

27 grudnia na scenie Teatru Robotniczego zespół teatralny „Improna” przedstawił spektakl teatralny “Od kuchni”. Przedstawienie przygotowane było na zlecenie gminy Bielawa w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pn. DZIAŁAJAC WSPÓLNIE-DBAMY O RODZINĘ, dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

29 grudnia w sali Teatru Robotniczego MOKiS w Bielawie miał miejsce jubileuszowy koncert zespołu ERATO - bielawskiej grupy wokalnej z dwudziestoletnią tradycją, laureata licznych konkursów i festiwali. Od momentu powstania, zespołem działającym pod egidą Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki kieruje p.Elżbieta Zachowska.

Od 10 do 17 grudnia w Krzyżowej odbywały się warsztaty w ramach projektu "Polskie rodziny w wirze historii". W spotkaniu wzięła udział młodzież polonijna z Winnicy (Ukraina) oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie (młodzież z klas II i III – oddziały gimnazjum). Jeszcze przed przyjazdem do Krzyżowej, w rozmowach z bliskimi, uczestnicy poznawali losy własnej rodziny, odkrywali historie obecne w przekazie międzypokoleniowym. Podczas pobytu w Krzyżowej przy pomocy technik dramowych młodzież przyglądała się zebranym historiom, eksplorowała je i odkrywała zawarte w nich znaczenia. W ten sposób, abstrakcyjnej często historii została nadana ludzka twarz, a obcowanie z nią stało się osobistym przeżyciem.

Ile cukru w produktach? Jakie zagrożenia powoduje nadmierne spożywanie cukru? Jakie produkty mają bardzo dobry wpływ na zdrowie, a które należy omijać wielkim kołem? Jakie są konsekwencje śmieciowego jedzenia? To pytania, na które odpowiedź zna na pewno każde dziecko, uczestniczące w warsztatach przeprowadzonych tak ciekawie, przez panią Joannę Kowalską - dietetyka klinicznego w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie.