•  
  •  
„Za obrazem
za wierszem
skryta tajemnica
strzeże głębi”.

Pani Věra Kopecká  -  czeska poetka i przyjaciółka Bielawy - ponownie odwiedziła naszą szkołę.

4 czerwca Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum obchodziła Dzień Dziecka na wesoło.

Od 28 maja do 2 czerwca w Bielawie odbył się XXV Międzynarodowy Plener Malarski „Bielawskie pejzaże”. Do Bielawy zawitali malarze z Czech, Ukrainy i Polski. Malarze z Czech: Vera Kopecka, Jarmila Smetanova, Margita Nedomlelova, Liduska Svabenicka i Jan Smetana, z Ukrainy Tatiana Kyjak, z Polski: Irena Wyrzykowska, Ewa Urbańska, Danuta Rawicka i Krystyna Leśniewska – Pasionek. Od pierwszego dnia pobytu, jak co roku, malarze byli zauroczeni pięknem naszego miasta. W czasie pleneru odbyło się wiele atrakcji, a mianowicie: spotkanie malarzy u Burmistrza Miasta – Piotra Łyżwy, spotkania poetyckie z Verą Kopecką z Broumova w Ekologicznej Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum.

Cele:
upowszechnienie rezultatów realizowanych w szkole projektów: „Innowacyjna praktyka zawodowa – szansą dobrego startu w przyszłość”, realizowanego ze środków finansowych programu Erasmus plus oraz projektu „Europejskie innowacje i inspiracje – praktyka zagraniczna szansą na rozwój”, realizowanego ze środków finansowych programu PO WER, promocja projektów w społeczności szkolnej, zachęcenie do udziału w mobilnościach, wręczenie uczniom dokumentów potwierdzających udział w projektach.
Termin: 07.06.2018 r., godz. 12.00. Przewidywany czas trwania 90 min.
Miejsce: Aula ZSiPKZ w Bielawie

8 nauczycieli Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie wcieliło się w role uczniów i uczestniczyło w całodniowym szkoleniu „Podstawy spawalnictwa” zorganizowanym w firmie LINCOLN ELECTRIC BESTER SP. Z O.O.

3 czerwca odbył się plener malarski z okazji tegorocznych obchodów jubileuszu 45 lecia Jeziora Bielawskiego. Tematem prac malarskich było oczywiście jezioro, molo, wyspa i basen, ale także otaczająca akwen bogata przyroda. Tego dnia dzieci nie tylko malowały, lecz również tworzyły prace z gliny. W sumie w plenerze udział wzięło kilkunastu młodych artystów, którzy przez blisko 3 godziny stworzyli interesujące obrazy i rzeźby. Plener był ważnym przeżyciem dla jego uczestników, ale także dużą atrakcją dla mieszkańców i turystów odwiedzających jezioro.