•  
  •  
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza wszystkie Panie na "Kwiatek dla Ewy. Szczegóły na zamieszczonym plakacie.

5 marca w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie przeprowadzono szkolenie mistrzów szkolących pracowników młodocianych, posiadających odpowiednie kwalifikacje, na członków komisji egzaminacyjnej izb rzemieślniczych. Na członkach komisji egzaminacyjnych spoczywa trudna i odpowiedzialna praca, ponieważ to do nich należy ocena, czy dana osoba posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby uzyskać kwalifikacje w postaci świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.

Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl po raz jedenasty organizują plebiscyt „Wydarzenie Historyczne Roku 2017”, którego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku.

27 lutego 2018 r. odbyło się I Forum Szkół Rzemiosła zorganizowane przez Związek Rzemiosła Polskiego, w którym udział wzięły oddelegowane przez Cech Rzemiosł Różnych w Bielawie dyrektor Biura Cechu - Katarzyna Wierzbicka i księgowa Marzena Gawlik oraz dyrektor szkoły Cechu - Alicja Kossowska. I Forum zorganizowane zostało z inicjatywy Kongresu Rzemiosła Polskiego, który postanowił wspierać funkcjonujące w systemie oświaty kształcenie zawodowe, prowadzone przez organizacje rzemieślnicze, uznając je za modelowe rozwiązania i wzorzec dla kolejnych inicjatyw oświatowych.

Burmistrz Miasta Bielawa oraz Zarząd Bielawskiego Klastra Edukacyjnego serdecznie zapraszają na I Giełdę Edukacji i Pracy, której tematem przewodnim będzie dostosowanie potrzeb edukacji do potrzeb pracodawców oraz kreowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego.

Co się dzieje kiedy tracimy pracę? Szukamy nowej! Ale droga, którą przemierzamy, aby zdobyć wymarzone stanowisko może być długa i wyboista, a i poszukiwania mozolne. Co robią bohaterowie „Ostrej jazdy”, którzy z dnia na dzień utracili pracę? Postanawiają iść na skróty. Nie chcą walczyć o nową posadę i czekać miesiącami na zatrudnienie. Sami wymyślają sobie zajęcie! Wpadają na karkołomny i dosyć niebezpieczny pomysł – postanawiają zrealizować… film erotyczny. Wszystko wydaje się proste: trzeba tylko zatrudnić odpowiednich „aktorów” i ruszyć z produkcją, która przysporzy im mnóstwo pieniędzy! Wszystko zaplanowane jest w szczegółach…ale jak to w życiu bywa, a w komedii to już na pewno, nie wszystko jest takie jakie na pozór wygląda. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli i bardzo komplikuje, a to z kolei powoduje mnóstwo śmiesznych sytuacji i zabawę aż do łez.