•  
  •  
Komenda „Przerwij ogień!”, czyli klasy mundurowe podczas zajęć na Strzelnicy Myśliwskiej w Dzikowcu Dnia 03.10.2018 grupa 28 uczniów z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie z klas realizujących rozszerzenie policyjne oraz wojskowe odbyła zajęcia na strzelnicy w Dzikowcu, nieopodal Nowej Rudy, pod kierunkiem instruktora strzelectwa PZZS, p. Arkadiusza Hołuba z firmy ATS Gun, na co dzień prezesa Stowarzyszenia Miłośników i Kolekcjonerów Broni Palnej „Pallad 1974”.

12 października w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z udziałem przedstawicieli bielawskiego samorządu - burmistrza Bielawy Piota Łyżwy oraz zastępcy burmistrza Jadwigi Horanin.

Wśród zaproszonych gości obecni byli burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna-Enozel, dyrektorzy szkół i placówek socjalnych z Bielawy, przedstawiciele z okolicznych uniwersytetów, wykładowcy oraz liczni słuchacze Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

607 kilometrów w ciągu 21 dni! Dokadnie tyle wyniósł dystans pokonany pieszo przez mieszkankę Bielawy Martę Zawadzką. Każdy krok naszym pięknym wybrzeżem pani Marta zadedykowała pacjentom onkologicznym i ich rodzinom - podopiecznym Stowarzyszenia SARCOMA.

W Zespole Szkół Zawodowych CRR w Bielawie w ramach XXIX Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie wraz z Towarzystwem Przyjaciół Bielawy zorganizował Wernisaż wystawy malarstwa i rękodzieła Ewy Glury pt.: „Mój magiczny świat”.


Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Sowa" zaprasza na Zawody Strzeleckie z wiatrówki.  Szczegóły poniżej.

Dyrektor Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie serdecznie zaprasza na uroczystości Jubileuszu Piętnastolecia Szkoły, który zorganizowany będzie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Bielawie w dniu 19 października 2018r. od godziny 10:00. W załączeniu szczegółowy przebieg uroczystości.