•  
  •  

Szkoła Leśna - placówka edukacyjna promująca wśród młodych ludzi postawy proekologiczne, zaczęła funkcjonować w Bielawie w 2010 roku. Szkoła jest już piątym projektem dofinansowanym przez fundację DBU w Bielawie. Wcześniej niemieccy partnerzy przekazali pieniądze na powstanie Przedszkola Ekologicznego, Szkoły Słonecznej, Centrum Odnawialnych Źródeł Energii oraz Amfiteatru na Ośrodku Wypoczynkowym Sudety.Bielawa jest jedynym miastem, w którym Niemiecka Fundacja Ochrony Środowiska DBU współfinansowała więcej niż jeden projekt. Uroczystość otwarcia objęła swym patronatem Komisja Europejska. Szkoła Leśna wpisuje się w opracowaną przez miasto strategię edukacji ekologicznej „od przedszkola po studia wyższe". Dzięki tej placówce dzieci mogą zobaczyć w rzeczywistości to, czego uczyły się wcześniej na lekcjach. Szkoła jest więc ważnym elementem wzbogacającym edukację ukierunkowaną na poszanowanie środowiska naturalnego.

Placówka znajduje się w górnej części miasta przy ulicy Korczaka 12, w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Kształt szkoły nawiązujący do sześciokąta a zastosowane przy budowie ekologiczne materiały, doskonale pasują do charakteru obiektu i otoczenia. Młodzi ekolodzy mają do dyspozycji nowoczesne laboratorium oraz pracownię multimedialną.

W pobliżu ekologicznej placówki wytyczone są trzy ścieżki dydaktyczne o nazwie „Wodny świat”, „Tropem muflona” oraz „Co w trawie piszczy”. Szkołą Leśną zarządza Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego, która udostępnia obiekt do zwiedzania oraz organizuje zajęcia promujące ekologię dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na stronie WWW Szkoły Leśnej: www.szkolalesna.bielawa.pl